Kategorie

Odběr novinek

Ekonomie Zobrazit v plné velikosti

Praktický průvodce studenta ekonomie

aneb 26 otázek ke zkouškám, maturitě či státnicím v kostce

 

Autorka: Zuzana Černá

ISBN: 978-80-905621-5-8

účetnictvíNakladatelství: Zuzana´Shop

Více informací

PPSE

150 Produkty jsou na skladě

169 Kč

Chcete se efektivně připravit na maturitu, státní zkoušku či běžné tematické zkoušení a testy z ekonomie?

 

Tato publikace obsahuje 26 základních témat, která se běžně vyskytují u zkoušek z ekonomie. Témata jsou zpracována stručně, jasně a přehledně tak, aby se podle nich student mohl účinně připravit k testům a zkouškám.

 

Podle této knihy má student předpoklad naučit se učivo tak, aby úspěšně absolvoval zkoušky z ekonomie.

 

Kniha může sloužit též jako učebnice ekonomie.

Závěrem knihy naleznete opakovací otázky, dle kterých si ověříte svoje znalosti.

 

Klíčová slova:


Ekonomie

Nabídka

Trh

Tržní mechanizmus

Poptávka

Agregátní nabídka a poptávka

Konkurence

Peníze

Finanční trh

Bankovní soustava

Pojišťovnictví

Burza

Inflace

Nezaměstnanost

Hospodářská politika

Hospodářské cykly

Monetární politika

Fiskální politika

Důchodová a cenová politika

Daně

Podnik

Ekonomické ukazatele

Globalizace

Evropská unie

Mezinárodní obchod

Makroekonomická rovnováha

-------------------------------------------------------------------------------

 Kompletní obsah:

OBSAH


1 Úvod do ekonomie................................................................................................................13


1.1 Vývoj ekonomie v kostce..............................................................................................................13
1.2 Základní ekonomické pojmy.......................................................................................................15
1.3 Základní ekonomické zkratky.....................................................................................................25
2 Trh a tržní mechanizmus.....................................................................................................27
3 Poptávka, agregátní poptávka..........................................................................................30


3.1 Poptávka...........................................................................................................................................30
3.2 Agregátní poptávka......................................................................................................................32
4 Nabídka, agregátní nabídka...............................................................................................34


4.1 Nabídka.............................................................................................................................................. 34
4.2 Agregátní nabídka..........................................................................................................................36
5 Makroekonomická rovnováha...........................................................................................38
6 Trhy výrobních faktorů (trh práce, půdy a kapitálu).......................................................40


6.1 Trh práce............................................................................................................................................41
6.2 Trh půdy.............................................................................................................................................43
6.3 Trh kapitálu.......................................................................................................................................44
7 Mzda........................................................................................................................................44
8 Dokonalá a nedokonalá konkurence................................................................................50


8.1 Dokonalá konkurence...................................................................................................................50
8.2 Nedokonalá konkurence..............................................................................................................51
9 Hospodářské a ekonomické cykly.....................................................................................54


9.1 Hospodářské cykly.........................................................................................................................56
9.2 Životní cyklus produktu...............................................................................................................52
10 Peníze...................................................................................................................................58
11 Finanční trh a cenné papíry...............................................................................................61


11.1 Finanční trh....................................................................................................................................61
11.2 Cenné papíry.................................................................................................................................62
12 Bankovní soustava.............................................................................................................66


12.1 Centrální banka............................................................................................................................66
12.2 Obchodní banky..........................................................................................................................67
12.3 Úvěrová činnost bank................................................................................................................68
13 Pojišťovnictví......................................................................................................................70
14 Burza.....................................................................................................................................73
15 In/ace...................................................................................................................................75
16 Nezaměstnanost..............................................................................................................78
17 Hospodářská politika........................................................................................................81
18 Monetární politika.............................................................................................................85
19 Fiskální politika..................................................................................................................8920 Daně.....................................................................................................................................93


20.1 Přímé daně.....................................................................................................................................95
20.1.1 Důchodové daně.................................................................................................................95
20.1.2 Majetkové daně...................................................................................................................97
20.2 Nepřímé daně............................................................................................................................101
20.2.1 Univerzální daně..............................................................................................................101
20.2.2 Selektivní daně..................................................................................................................102
20.2.3 Ekologické daně................................................................................................................104
21 Důchodová a cenová politika........................................................................................105
22 Podnik v tržní ekonomice...............................................................................................108


22.1 Podnik obecně...........................................................................................................................108
22.2 Hlavní druhy podniků.............................................................................................................110
22.2.1 Jednotlivci...........................................................................................................................111
22.2.2 Společnosti.........................................................................................................................111
22.3 Majetková struktura podniku...............................................................................................118
23 Ekonomické ukazatele....................................................................................................118


23.1 Produkt.........................................................................................................................................118
23.1.1 Hrubý domácí produkt (HDP/GDP)...........................................................................118
23.1.2 Hrubý národní produkt (GNP).....................................................................................119
23.1.3 Čistý domácí produkt (NDP)........................................................................................120
23.1.4 Čistý národní produkt (NNP).......................................................................................120
23.1.5 Nominální a reálné ukazatele......................................................................................120
23.2 Důchod.........................................................................................................................................121
24 Mezinárodní obchod.......................................................................................................123


24.1 Zahraničně obchodní politika..............................................................................................123
24.2 Mezinárodní obchod..............................................................................................................123
24.3 Měnový kurz...............................................................................................................................125
24.4 Platební bilance........................................................................................................................126
25 Globalizace a mezinárodní ekonomická integrace...................................................128
26 Evropská unie a její orgány............................................................................................130


26.1 Evropský parlament..................................................................................................................131
26.2 Evropská rada.............................................................................................................................132
26.3 Rada Evropské unie..................................................................................................................133
26.4 Komise...........................................................................................................................................133
26.5 Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.................134
26.6 Soudní dvůr.................................................................................................................................135
27 Opakovací otázky............................................................................................................138
28 Klíč k opakovacím otázkám...........................................................................................145
29 Seznam literatury............................................................................................................148


29.1 Seznam použité literatury......................................................................................................148
29.2 Seznam schémat, obrázků, tabulek a grafů......................................................................149